[ÇÖZÜLDÜ] Linux Paket Yükleme Uyarıları

Sorun: Linux’ta terminal aracılığıyla paket yüklerken “N: Geçersiz bir dosya uzantısı içerdiğinden … dizininde yoksayıldı.” uyarısının çıkması.
Çözüm:

$ sudo sh -c "echo 'Dir::Ignore-Files-Silently:: \"(.save|.distupgrade)$\";' > /etc/apt/apt.conf.d/99ignoresave"
Reklamlar

[ÇÖZÜLDÜ] Kali Linux Ekran Çözünürlüğü Sorunu

Sorun: İstediğimiz ekran çözünürlüğünün çözünürlük ayarlarında yer almaması.
Çözüm: 1600×900 ekran çözünürlüğü içindir.

# xrandr --newmode "1600x900_60.00" 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync
# xrandr --addmode Virtual1 "1600x900_60.00"
# xrandr --output Virtual1 --mode "1600x900_60.00"