[ÇÖZÜLDÜ] Linux Paket Yükleme Uyarıları

Sorun: Linux’ta terminal aracılığıyla paket yüklerken “N: Geçersiz bir dosya uzantısı içerdiğinden … dizininde yoksayıldı.” uyarısının çıkması.
Çözüm:

$ sudo sh -c "echo 'Dir::Ignore-Files-Silently:: \"(.save|.distupgrade)$\";' > /etc/apt/apt.conf.d/99ignoresave"
Reklamlar